Apie mus

UAB „VALŲ MECHANINĖS DIRBTUVĖS„ Įmonė, įsikūrusi 2011 lapkritį, siekiant Valų kaime plėtoti nežemės ūkio veiklas bei vystyti tradicinį kalvystės amatą. Siekiant užtikrinti naujai sukurtos įmonės finansinį gyvybingumą bei geriau atitikti Ukmergės r. bei visoje Lietuvos rinkoje matomus vartotojų poreikius buvo pasirinkta vykdyti gana daug įvairių veiklų. Visas pasirinktas veiklas vienija tai, jog joms vykdyti reikalingos labai panašios darbuotojų kompetencijos. Taigi kaip vieną svarbiausių naujai įsteigtos įmonės stiprybių galima įvardyti galimybę optimaliai organizuoti darbuotojų darbą, greitai persiorientuojant nuo vienos rūšies gamybos vykdymo ar paslaugų teikimo prie kitos.